Inclusive design

Chinese stad maakt speciaal trottoir voor smartphone gebruikers

De meest eenvoudige uitleg van het begrip Inclusive design: een optimale ervaring voor iedereen.

Inclusive design is het ontwerpen en bouwen van producten of diensten, als een website  maar ook een buhokje, zodat het voor iedereen bruikbaar is. Inclusive design gaat dus verder dan alleen maar websites, Inclusive design gaat ook over de openbare ruimte. Zodat bijvoorbeeld mensen die onafgebroken op een scherm kijken niet zomaar een drukke kruising over steken. 

Wij willen de wensen en eisen van de opdrachtgever vertalen in een bruikbare online applicatie of website. Daarbij houdt de opdrachtgever niet direct rekening met alle gebruikers. Dat is in mijn optiek de inbreng van ons als bouwers en adviseurs. Het is een gemiste kans geen rekening te houden met alle gebruikers. 

De bezoeker staat op de eerste plaats. We verplaatsen on direct in de bezoeker, wie is dat en waar heeft hij / zij behoefte aan. Daar houden we rekening met verschillende omstandigheden en beperkingen.

Inclusive design is dus geen extra optie. We ontwerpen met en vanuit de gebruiker. Het is daarom niet duurder. Het wordt duurder als je een bestaande website moet gaan aanpassen. Denk daarbij aan een renovatie. Soms is een renovatie van bijvoorbeeld een woning soms duurder dan nieuw bouwen.

Het gaat primair om aandacht. Aandacht voor de mensen warvoor je een website of applicatie maakt.

Labels