Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is belangrijk voor alle gebruikers. We ontwerpen en testen op kwaliteit van bouwen zodat alle gebruikers voordeel hebben van online applicaties en websites.

Bewustwordingsextensie BART

Redesign van de test tool BART. De tool is specifiek voor gebruikers met een visuele beperking. De gebruiker kan een niet toegankelijke website melden via de tool. Doelstelling is de website owner hiervan bewust te maken.

Door de tool te presenteren als een soort spel, met highscores etc, willen we de doelgroep actief mee laten doen.

De tool is een extensie die aan de browser wordt toegevoegd.