Over Wittehond

We zijn gespecialiseerd in het strategisch inzetten van internet als bedrijfsdoel. Wittehond helpt MKB-ondernemingen met het formuleren van een internetstrategie. We zorgen voor een meetbaar beter resultaat. Daardoor bereikt uw boodschap de juiste doelgroep in het online domein.

Samenwerken

Primair is Wittehond Internetstrategie een netwerkorganisatie die samenwerkt en samenwerking zoekt met professionals. We werken actief samen met 040lab. Ook fysiek werken we samen op het kantoor van 040lab in Eindhoven.

De naam Wittehond

Wittehond is als naam het resultaat van een brainstormsessie op woensdagmiddag. Er is geen relatie met een hond. De naam word aan elkaar geschreven. Het is een metafoor voor betrouwbaar, kwaliteit en onderzoekend. Wittehond is leergierig en zoekt naar oplossingen die meerwaarde bieden.

Maatschappelijk betrokken

Wittehond Internetstrategie is maatschappelijk betrokken. We proberen een steentje bij te dragen aan de samenleving. We zijn als vrijwilliger betrokken bij activiteitencentrum De Pracht in Waalre. We hebben voor De Pracht een online portaal ontwikkeld. In de rol van webmaster onderhoud en ontwikkelt Wouter Lenssen dit portaal actief. Het portaal is het informatiemedium voor De Pracht.

Daarnaast werken we belangeloos mee aan Stichting Hand to Hand. We hebben de website ontwikkeld en verzorgen het onderhoud en hosting.